За нас

Бисери Турс > За нас

БИСЕРИ ТУРС е туристическа агенция, която предлага екскурзии и активна почивка в страната и чужбина.

БИСЕРИ ТУРС разполага със система за връзка в реално време , която Ви позволява да се свържете с нашите служители и поръчате желаната от Вас дестинация .

БИСЕРИ ТУРС е туристическа агенция, която организира ученически екскурзии и почивки, абитуриентски балове, новогодишни тържества и чествания в страната и чужбина.

БИСЕРИ ТУРС е туристическа агенция, която извършва медицинска застраховка на пътуващите лица в страната и чужбина.

БИСЕРИ ТУРС притежава Лиценз № 05558 за извършване на всички видове туристически услуги.

БИСЕРИ ТУРС притежава Застрахователна полица № 0810013150000069103 за задължителна застраховка “ Отговорност на Туроператора “ от ЗПАД “АРМЕЕЦ“.

БИСЕРИ ТУРС е лицензиран туроператор. Туристическата агенция е основана през 1995г.в гр. Перник с основна дейност екскурзии в чужбина – групови и индивидуални пътувания. Наши основни дестинации са: Турция, Гърция, Албания, Македония, Австрия, Италия, Франция, Чехия. Групите ни винаги се съпровождат от професионални екскурзоводи, владеещи чужди езици. На място туристите ни са осигурени с услуги на високо ниво: централно разположени хотели, отговарящи на всички изисквания за приятен и комфортен престой, квалифицирани водачи, интересни посещения и програми.

БИСЕРИ ТУРС притежава банкова сметка в лева в INTERNATIONAL ASSET BANK :BG 38IABG74781000573800

За проекта от 10 000 лв. към Министерство на икономиката

„БИСЕРИ ТУРС“ ЕООД  е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-16891-C01.

Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00 лева, от които 8 500.00 лева европейско финансиране и 1 500.00 лева национално съфинансиране.

За проекта от 5 650.49 лв. към Министерство на туризма

„БИСЕРИ ТУРС“ ЕООД  е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0012-C011.

Проект и главна цел: „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Обща стойност: 5 650.49 лева, от които 4 802.92 лева европейско финансиране и 847.57 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.

 

Начало: 14.09.2020 г.

Край: 14.12.2020 г.

За проекта от 10 876.73 лв. към НАП

Проект и главна цел: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Бенефициент: „БИСЕРИ ТУРС“ ЕООД

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 10 876.73 лева.

Начало: 12.03.2021 г.

Край: 12.06.2021 г.